Lentille Terres Rouges (PAG)

e-sports1
eSports zu Lëtzebuerg unerkennen a fërderen?
2 octobre 2018
Image_famille
CSV wëll erëm eng Familljepolitik wéi Fréier
3 octobre 2018

Lentille Terres Rouges (PAG)

LTR_Wort

Endlech kënnt Beweegung and en Dossier. An engem Interview vergaangenen November hat den zoustännege Schäffen (Déi Gréng) grouss Ukënnegunge gemaach, déi awer 11 Méint op sech waarde gelooss hunn. Mä och elo gi mär net vill gewuer.

Detailer ginn herno am PAP geklärt, mä vun engem Schäfferot kann een awer erwaarde presentéiert ze kréie wat hir Visiounen, Iddie fir dëse Site LTR (Lentilles Terres Rouges) sinn, wou si d’Prioritéite gesinn, ëmmerhin soll hei e ganz neie Quartier entstoen.

Wéinst senger strategescher Lag am Häerze vun der Stadt Esch ass LTR vu großer Wichtigkeit fir weider Entwécklunge vun Esch. LSAP war dofir ëmmer un enger Rekonversioun vun der Braach interesséiert.

Bei der „Lentille Terre Rouge“ handelt sech iwwregens den 1. Industriestanduert vum Land, demno och vun historeschem Wäert fir Esch ass.

Positiv ass, datt verschidde Bauwierker erhale bleiwen, wéi zb “Keeseminnen”.

LSAP stëmmt dëse Modifikatiounen vum PAG zou, well et wichteg ass, datt mär endlech viru kommen. De PAP herno, wäerte mär op Häerz an Niere préiwen.

>>> Video zur Gemengerotssitzung: https://esch.tv/category/video/Conseil-communal-du-28-septembre-2018/737bda0cb79567a9606453f62a8f8edc/13

>>> Zeitungsartikel:

https://www.wort.lu/de/lokales/ende-des-dornroeschenschlafs-5bae5ad8182b657ad3b93cec

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/projet-de-logements-sur-une-friche-industrielle-a-esch-5bafa5b9182b657ad3b93e6c

(Foto: Wort.lu)

error: Content is protected !!