Kollektivvertrag Salariéën Südgemengen

image_Aarbechtzäitkonto
Aarbechtszäitkonten: och fir d’Salariéeën aus dem Privatsecteur!
27 novembre 2017
image_maison
Bautereglement – Eefamilienheiser
28 mai 2018

Kollektivvertrag Salariéën Südgemengen

image_CCT

« Was lange währt wird endlech gutt » fir Verhandlungen beschreiwe wuel kee bessert Spréchwuert

Säit 2008 keng Upassungen méi un dësem CCT: ouni ze vergiessen dat do Statut unique agefouert gouf, Gemengewahlen, Regierungswiessel + eben Partie Changementer matsechbruecht

Awer bedauerlech: ëmmerhin 2000 Beschäftegt Südgemengen drop gewaart datt hire CCT nei verhandelt gëtt

dobäi si Verhandlunge vu CCT wichteg >och wann oft gemengt >am ëffentleche Secteur net brauch or iwwerflësseg wieren. Dat = Quatsch

Ech wëll kuerz dofir ervirhiewen dat e CCT Avantagen huet, dat fir 2 Säiten:

  • Virdeel Salarié: besteet >datt Konventioun kollektive obligatoresch festleet, zu welche Konditiounen + fir wéi vill Suen Salarié schafft. + determinéiert seng Rechter + Flichten
  • mä och Patron hunn Avantagen duerch ofgeschlossen Tarifvertrag: sou muss bei neien Aarbechter net all Kéier’s op en Neits verhandelt ginn, wéi vill Geld dës verdéngen soll, welch Majoratiounen, Primmen si kréien + wéi eng Congésuspréch si hunn

Doniewent ass e CCT e wichtegt Instrument fir och Aarbechtszäiten z’organiséieren.

  • an Zäiten wou Gemengen ëmmer méi grouss Bandbreet vun Tâchen mussen organiséieren, = wichteg dëst Instrument konstant un déi nei Erausfuerderungen an de Gemengen unzepassen.
  • dermadder erlaabt ee gudden CCT, datt Gemengen hir Aarbecht bewältegen kënnen + dobäi Personal erlaben, Privatliewen + Aarbecht an Aklang bréngen

Et sinn Beschäftegt aus dem ëffentleche Secteur, Leit a kommunaler Verantwortung, Educatioun, Kannerbetreiung, Leit déi Stroossen, de Gebaier + Trottoiren vum Müll propper halen, an der Kanalisatioun fir Propperheet + Gesondheet suergen, déi garantéieren datt ëffentlech Hand dëser Aufgab gerecht gëtt.

Fir dat ze erreeche mussen Aarbechtsbedéngungen, Remuneratioun, Traitement + Aarbechtszäit so gestalte ginn, datt déi beschtméiglech ëffentlech Déngschtleeschtung fir Bierger gemaacht gëtt

 

error: Content is protected !!